Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přejít na titulní stranu


Zlepšení nakládání s odpady v obci Starý Hrozenkov

Zlepšení nakládání s odpady v obci Starý Hrozenkov - dokument ke stažení

 


Pořízení traktoru pro obec Starý HrozenkovPořízení traktoru pro obec Starý Hrozenkov   -  dokument ke stažení

 


logo eu

 

Název projektu: Novostavba bytového domu ve Starém Hrozenkově
reg. č. projektu: C CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008753

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Starý Hrozenkov, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Celkové náklady projektu
15 805 235,00 Kč
Výše dotace: 10 975 448,79 Kč

Realizace projektu: 2020 - 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Novostavba bytového domu ve Starém Hrozenkově  - dokument ke stažení

 


 

Rekonstrukce vodní nádrže

Rekonstrukce vodní nádrže - dokument ke stažení

 


Oprava kulturního domu Starý Hrozenkov


Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření - dokument ke stažení

informace-o-obci/povodnovy-plan-/

 


Multimediální účebna

Modernizace multimediální učebny v ZŠ Starý Hrozenkov  - dokument ke stažení

 


logo eu

Projekt „Rozšíření MŠ Starý Hrozenkov“

je spolufinancován Evropskou unií

 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 15 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, specifický cíl 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ.

 

Předmětem projektu „Rozšíření MŠ Starý Hrozenkov“ je vytvoření infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně možnosti umístění dětí do 3 let věku v obci Starý Hrozenkov prostřednictvím stavební úpravy a rozšíření stávajícího objektu mateřské a základní školy v obci Starý Hrozenkov. Projekt sleduje zkvalitnění veřejných služeb. Projekt reaguje na stávající i budoucí potřeby obce, které byly kvantifikovány pomocí demografické studie, kdy potřeby předškolního vzdělávání nejsou dostatečně saturovány.

 

Cílem projektu je rozšíření stávající infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně dětí do tří let v obci Starý Hrozenkov tak, aby byly dostatečně saturovány potřeby cílové skupiny, a to i v časovém horizontu, ve kterém lze spolehlivě předvídat demografický vývoj v místě. Vytvořená infrastruktura bude ve svém kvalitativním stupni odpovídat současným nárokům, bude obsahovat přizpůsobená venkovní prostranství se zelení a herními prvky, bude cenově dostupná a bude v dostatečném rozsahu umožňovat i péči o děti do tří let věku. Za tím účelem bude řešen i bezbarierový přístup do budovy.

Dokument zde ke stažení

 


 

Dotace ZK

Dokument zde ke stažení

 


 

Dotace ZK

Dokument zde ke stažení

 


Přejít na titulní stranu