Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Projekty

Pořízení čtyřkolky pro JSDHO

Pořízení čtyřkolky pro JSDHO Starý Hrozenkov

Datum: 11. 3. 2024

Obci Starý Hrozenkov byla poskytnuta investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na pořízení čtyřkolky pro JSDHO.

Rekonstrukce místní komunikace v obci Starý Hrozenkov

Rekonstrukce místní komunikace v obci Starý Hrozenkov

Datum: 3. 10. 2022

Obci Starý Hrozenkov byla poskytnuta investiční dotace z Fondu Zlínského kraje.

Rekonstrukce vodní nádrže

Rekonstrukce vodní nádrže, k. ú. Starý Hrozenkov

Datum: 17. 8. 2022

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

Novostavba bytového domu ve Starém Hrozenkově

Novostavba bytového domu ve Starém Hrozenkově

Datum: 2. 12. 2021

Obci Starý Hrozenkov byla poskytnuta investiční dotace Ministerstvem místního rozvoje ČR na "Novostavbu bytového domu ve Starém Hrozenkově".

Společně bez hranic

Společně bez hranic

Datum: 26. 10. 2021

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateĺov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

logo

Modernizace multimediální učebny v ZŠ Starý Hrozenkov

Datum: 19. 7. 2021

Cíle projektu jsou stavební práce a pořízení vybavení do multimediální učebny.

logo

POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO OBEC STARÝ HROZENKOV

Datum: 16. 7. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

logo

Rekonstrukce místní komunikace Starý Hrozenkov

Datum: 15. 7. 2021

Obec Starý Hrozekov obdržela investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na "Rekonstrukci místní komunikace Starý Hrozenkov" ve výši 698.000,00 Kč.

logo

Projekt „Rozšíření MŠ Starý Hrozenkov“

Datum: 15. 7. 2021

Předmětem projektu „Rozšíření MŠ Starý Hrozenkov“ je vytvoření infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně možnosti umístění dětí do 3 let věku v obci Starý Hrozenkov prostřednictvím stavební úpravy a rozšíření
stávajícího objektu mateřské a základní školy v obci Starý Hrozenkov.

logo

Zlepšení nakládání s odpady v obci Starý Hrozenkov

Datum: 7. 12. 2020

Předmětem podpory je zajištění odděleného sběru odpadu na území Zlínského kraje.

Oprava kulturního domu Starý Hrozenkov 1

Oprava kulturního domu Starý Hrozenkov

Datum: 19. 11. 2020

Obci Starý Hrozenkov byla poskytnuta neinvestiční dotace dotace z Fondu Zlínského kraje.

logo

Novostavba bytového domu ve Starém Hrozenkově

Datum: 1. 9. 2020

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Starý Hrozenkov, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

logo

Protipovodňová opatření obce Starý Hrozenkov

Datum: 23. 7. 2020

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí.

logo

Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Starý Hrozenkov

Datum: 1. 7. 2020

Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

logo

Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u hřbitova ve starém Hrozenkově

Datum: 2. 7. 2018

Obec Starý Hrozenkov obdržela investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace do výše 620 000,00 Kč.

logo

Projekt "Rekonstrukce chodníků u silnice I/50 Starý Hrozenkov"

Datum: 3. 11. 2015

Obec Starý Hrozenkov provedla v průběhu roku 2015 rekonstrukci chodníku u silnice I/50.

logo

Revitalizace centra obce Starý Hrozenkov

Datum: 1. 9. 2015

Obec Starý Hrozenkov získala dotaci na realizaci projektu „Revitalizace centra obce Starý Hrozenkov“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.

logo

Projekt Sběrný dvůr Starý Hrozenkov

Datum: 3. 3. 2015

Obec Starý Hrozenkov obdržela v rámci operačního programu Životní prostředí, jehož prioritní osou je "zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží" dotaci na výstavbu a vybavení sběrného dvora.

logo

Projekt „Komunální technika na odstranění prašnosti v obci Starý Hrozenkov“

Datum: 12. 12. 2014

Obec Starý Hrozenkov obdržela dotaci na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí v rámci Operačního programu Životní prostředí, jejím poskytovatelem je
Ministerstvo životního prostředí ČR.

logo

Projekt CZ "Veřejně prospěšné práce"

Datum: 1. 7. 2014

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti Veřejně prospěšné práce

logo

Projekt „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“.

Datum: 2. 6. 2014

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika

logo

Projekt "Revitalizace hřbitova Starý Hrozenkov"

Datum: 1. 5. 2014

Obec Starý Hrozenkov provedla v průběhu roku 2014 revitalizaci místního hřbitova. Stavbu provedla firma SV Stav s. r. o. Bílovice.

Integrovaný IT systém na hranici

Integrovaný IT systém na hranici

Datum: 1. 7. 2011

Tento projekt je spolufinancovaný EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85% a ze SR Slovenské republiky 10%.

Řemeslo bez hranice 1

Řemeslo bez hranice

Datum: 30. 7. 2009

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej posobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizuje mikroprojekt REMESLO BEZ HRANIC, jehož cezhraničným partnerem je obec Starý Hrozenkov.

logo

Za kulturou do Starého Hrozenkova a Drietomy

Datum: 1. 7. 2009

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění společných kulturních tradic a společenských aktivit, které přispívají k posilnění přeshraniční spolupráce díky vybudování zázemí pro pořádání těchto aktivit v československém pohraničí. Realizací projektu bude vybudováno zázemí, které umožní partnerům se setká

logo

Komplexní rekonstrukce středu obce a veřejného prostranství Starý Hrozenkov

Datum: 1. 1. 2008

Hlavním cílem projektu bylo odstranění nevyhovujícího stavu veřejného prostranství ve středu obce s cílem její zatraktivnění a zvýšení kvality života místních obyvatel.

Obec

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 22 °C 11 °C
pátek 26. 7. jasno 23/10 °C
sobota 27. 7. jasno 27/12 °C
neděle 28. 7. jasno 31/15 °C