Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Historie farnosti

Poměrně nedávno jsme si připomenuli 750. výročí od první písemné zmínky o obci Starý Hrozenkov. I to je důvodem ohlédnout se krátce zpět a podat zde přehledně několik informací o farnosti, do níž kromě výše jmenované patří obce Vápenice, Vyškovec a Žítková.

V letech 1690-1752 existovala na Starém Hrozenkově misijní stanice, kterou zde založili kněží jezuitského řádu a spravovali ji z Uherského Hradiště. Smyslem této stanice bylo obnovit a upevnit ve zdejším kraji katolickou víru, protože v předchozím období (v XVI. stol. a za třicetileté války) sem pronikly reformační vlivy (kalvínské vyznání).

Základní kámen kostela byl položen 4.7.1768, a to za misionáře Karla Kulicha, který v hrozenkovské obci zůstal i po zrušení jezuitského řádu r. 1773. Kostel byl dostavěn r. 1774. Zhruba z této doby pocházejí 2 zvony, doplněné v pozdějších letech na současný počet 6.

Na samostatnou farnost byl St.Hrozenkov povýšen r. 1804 a prvním farářem se stal P. Jakub Altmann, rodák z Nedakonic. Z r. 1860 pochází socha sv. Jana Nepomuckého (u hlavní cesty pod opěrkou) a do této doby je třeba datovat i pořízení oltářních obrazů pro dva boční oltáře jakož i pro oltář hlavní.

Se starohrozenkovskou farností je neodmyslitelně spojeno jméno P. Josefa Hofera. Právě jeho zásahem abdikoval tehdejší olomoucký arcibiskup Theodor Kohn (r. 1904). P. Hofer vydal negativní spisek „Bohyně na Žítkové“, napsal i knížku, v níž polemizuje s církevní praxí ohledně celibátu katolických kněží. V r. 1920 přestoupil k Církvi československé husitské.

Dne 27.června 1921 navštívil farnost arcibiskup Antonín Cyril Stojan a z jeho rukou přijalo sv. biřmování 700 zdejších farníků.

Za působení P. Františka Mynaříka v letech 1938-1952 byl požehnán památník Panny Marie na Rackově (r. 1947). Při zatčení tohoto duchovního správce Státní bezpečností r. 1952 došlo ke ztrátě farní kroniky. Vlivem pronásledování církve v 50. letech opustili farnost 2 zdejší rodáci, studenti teologie, kteří byli r. v Římě vysvěceni na kněze (Mons. František Rýpar ze Starého Hrozenkova působil dlouhá léta ve Vatikánu na kongregaci pro biskupy; P. František Michalčík z pitínské kolonie byl činný v brixenské diecézi v severní Itálii a naposled v městě Bolzano, kde také r. 1998 zemřel).

Přehled dalších duchovních správců farnosti a některé aktivity v době o jejich působení:

P. Josef Vrana

 • 1952
 • působil zde 2 měsíce, později se vracel jako farář z Uh.Brodu a jako kanovník a biskup z Olomouce

P. Josef Kučera

 • 1952-1955
 • opravil starou farní budovu

P. Josef Bělohlávek

 • 1955-1966
 • r. 1964 proběhla výmalba kostela

Mons. Josef Moštěk

 • 1966-1968
 • arcibiskupský rada, rodák z Vlčnova (+1986)

P. Jaroslav Zapletal

 • 1968-1982
 • za jeho působení zrekonstruován kůr, postaveny varhany a v letech 1970-1972 nová farní budova;
 • r. 1975 vysvěcen na kněze Lubomír Gorčík ze Žítkové; na návrh architekta Kolka z Brna v letech 1978-1980 nově upraven presbytář kostela

P. Jozef Piatrik

 • 1982-1988
 • r. 1984 vybudováno sociální zařízení za kostelem

P. Jiří Jeřábek

 • 1988-1993
 • r. 1991 se uskutečnila oprava elektroinstalace kostela a jeho celková vnitřní výmalba; zásluhou P. Františka Michalčíka postavena a r. 1992 posvěcena kaple Panny Marie Pomocné na Žítkové; v r. 1993 opravena vnější fasáda kostela

P. Marek Výleta

 • 1993-1997
 • v r. 1993 nově vysvěcena kaple P. Marie Na Rovňách; r. 1994 požehnána nová zvonice ve Vápenicích a 2 zvony; r. 1995 pořízena nová zpovědnice; r. 1997 realizována výstavba nové sedlové střechy na farní budově

P. František Pěnčík

 • 1997-1998
 • po roce působení odešel do Austrálie jako správce tamní české komunity

P. František Janíček

 • 1998-1999
 • v r. 1998 požehnána zvonice Panny Marie Královny na Vyškovci

P. Josef Vrba

 • 1999-2000
 • spravoval farnost z Bánova (pomáhali mu kaplan P. Piotr Wardecki a jáhen Ladislav Švirák);
 • r. 1999 nadstavena věž farního kostela a pořízeny ciferníky věžních hodin; požehnány 2 další zvony pro farní kostel (ve věži nyní celkem 6 zvonů);
 • od r. 2000 zavedena při mši sv. služba lektorů a zformovány skupinky žen na úklid kostela

P. Josef Josefík

 • 2000-2007
 • za velké finanční pomoci Mons. Františka Rýpara bylo r. 2002 pořízeno 8 vitrážních oken pro kostel; r. 2004 požehnán dvojramenný kříž u Lípy bratrství

P. Milan Ruman

 • 2007-2009
 • pořízeno nové ozvučení kostela a restaurovány oltářní obrazy ze všech 3 původních oltářů

P. František Urban

 • 2009 - 2014
 • Výměna plastových oken a nová fasáda farní budovy, nanovo zařízená kuchyň na faře, realizace stavby a posvěcení kaplí na Žítkové – Vápenicích – Vyškovci, pořízení nových stojanů pod sochy v kostele, výměna dlažby v presbytáři a výmalba interiéru kostela, pořízeny nové koberce do kostela, úpravy liturgic. prostoru

Od 1.července 2014 byl ustanoven P. František Urban za faráře do farnosti Tovačov. Novým duchovním správcem se stal P. Bohumíl Svítok, který předtím působil v Rožnově pod Radhoštěm jako kaplan.

Organizace

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 22 °C 11 °C
pátek 26. 7. jasno 23/10 °C
sobota 27. 7. jasno 27/12 °C
neděle 28. 7. jasno 31/15 °C