Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Sběrný dvůr

Poplatky za domovní odpad r. 2023

 • sazba poplatku na 1 osobu  700,- Kč
 • sazba  za neobydlené domy určené k individuální rekreaci          700,- Kč

Splatnost do 31.03.20213 možno uhradit 

na účet číslo: 1543051319/0800

variabilní symbol: číslo popisné

Provozní doba:

 • Středa: 13.00 - 16.00 hodin
 • Sobota: 09.00 - 12.00 hodin

Sběrný dvůr je určen pro ekologické nakládání s odpady z domácností pro občany obce Starý Hrozenkov a obce Vápenice.

Sběrný dvůr je vybaven kontejnery a nádobami na odpad:

 • komunální odpad
 • plastový odpad
 • papír
 • objemný odpad (nábytek, ...)
 • sklo
 • elektrospotřebiče
 • nebezpečný odpad
 • železo
 • oděvy
 • odpad ze zeleně, tráva
 • stavební suť