Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Sběrný dvůr

 

Provozní doba:

 • Středa: 13.00 - 16.00 hodin
 • Sobota: 09.00 - 12.00 hodin

Sběrný dvůr je určen pro ekologické nakládání s odpady z domácností pro občany obce Starý Hrozenkov.

Sběrný dvůr je vybaven kontejnery a nádobami na odpad:

 • komunální odpad
 • plastový odpad
 • papír
 • objemný odpad (nábytek, ...)
 • sklo
 • elektrospotřebiče
 • nebezpečný odpad
 • železo
 • oděvy
 • odpad ze zeleně, tráva
 • stavební suť

 

Sběrný dvůr se nachází na severním okraji obce Starý Hrozenkov - parcela číslo 3297/22.

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9op3IxS3ek&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1&x=17.8622568&y=48.9691374&z=16