Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Závazné vyhlášky

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obec. systém odpad. hospodářství - SPP: OZV 012023 

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů  -  SPP: OZV 022023

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - SPP: OZV 032023 

OZV č. 4/2023 o místním poplatku z pobytu  - SPP: OZV 042023 

OZV č. 5/2023 - o místním poplatku ze vstupného - SPP: OZV 052023 

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ŘVP č.2/2018 Řád veřejného pohřebiště obce Starý Hrozenkov

OZV č.1/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj                          

OZV č. 2/2017 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

 

Zrušené OZV:

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 

OZV č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného 

OZV č. 1/2019 - poplatek PDO

OZV č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Hrozenkov.

OZV č. 2 /2019 poplatek z pobytu

OZV č. 6/2016 poplatek za veřejné prostranství

OZV č. 5/2016 poplatek za rekreační pobyt

OZV č. 4/2016 poplatek z ubytovací kapacity

OZV č. 3/2016 poplatek ze psů

Příloha č. 1 k OZV č. 2 2016

OZV č. 2/2016 poplatek PDO

OZV č. 1/2017 poplatek ze vstupného

OZV č. 4/2010 poplatek za VPH

 Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů