Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Závazné vyhlášky

OZV č. 1 2021 poplatek z pobytu 

OZV č. 5 2019 poplatek ze vstupného

OZV č. 4 2019 poplatek z veřejného prostranství

OZV č. 3 2019 poplatek ze psů

OZV č. 2 2019 poplatek z pobytu

OZV č. 1 2019 poplatek PDO

ŘVP č.2/2018 Řád veřejného pohřebiště obce Starý Hrozenkov

OZV č.1/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj                          

OZV č. 2)2017 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

OZV č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Hrozenkov. 

Zrušené OZV:

OZV č. 2 2019 poplatek z pobytu

OZV č. 6 2016 poplatek za veřejné prostranství

OZV č. 5 2016 poplatek za rekreační pobyt

OZV 4 2016 poplatek z ubytovací kapacity

OZV č. 3 2016 poplatek ze psů

Příloha č. 1 k OZV č. 2 2016

OZV č. 2 2016 poplatek PDO

OZV č. 1 2017 poplatek ze vstupného

OZV č. 4 2010 poplatek za VPH

 Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů